Kinderopvang Wolkewietje

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Algemeen

Kinderopvang Wolkewietje is een kleinschalige kinderopvanginstelling in Groningen-zuid.
De opvang bestaat uit één verticale groep van 12 kindplaatsen.
Dit houdt in dat baby's en peuters in dezelfde groep op worden gevangen.
Dit heeft als voordeel dat broertjes en zusjes bij elkaar in de groep worden geplaatst, dat een kindje
vier jaren in dezelfde groep zit en dat de kinderen van elkaar kunnen leren.

Er zijn vier groepleidsters op kinderopvang Wolkewietje werkzaam.
Door de kleinschaligheid zijn de lijnen kort, er is veel gelegenheid voor mondelinge communicatie.
Alle kindjes hebben een schriftje, waar voor de baby´s dagelijks en voor de peuters wekelijks
in wordt geschreven. Hiernaast is er driemaal per jaar een oudercontact. 
Tweemaal worden de ouders uitgenodigd voor een 10-minutengesprekje (indien noodzakelijk vaker) en eens per
jaar worden alle ouders en kindjes gelijktijdig uitgenodigd op een locatie naar keuze, voor een
gezellig samenzijn waarbij zo mogelijk alle ouders en kindjes aanwezig zijn.

Verder wordt er vroege en voorschoolse educatie gegeven (zie pedagogische visie en beleid) en wordt er daarnaast aandacht besteed aan diverse andere thema's; ook vindt er jaarlijks een reisje met de peuters plaats.
Kinderopvang Wolkewietje wordt door de GGD regelmatig gecontroleerd op de volgende
items: ouders, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting,
groepsgrootte en beroepskracht-kindratio, pedagogisch beleid en de praktijk, klachtenregeling
en vroege en voorschoolse educatie.
Een afschrift van de inspectierapporten vindt u direct na binnenkomst bij kinderopvang Wolkewietje op het prikbord.
Tevens zijn de inspectierapporten na te lezen via www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Kinderopvang Wolkewietje is geregistreerd in dit landelijk register onder nummer 949011435.
Dit houdt in dat u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag indien uw kindje bij kinderopvang Wolkewietje
op wordt gevangen en u inkomen uit arbeid genereert dan wel studeert.


Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

Het inspectierapport van de GGD van 2011 vindt u hier:

bekijk hier het inspectierapport van de GGD van 2011.

Het inspectierapport van de GGD van dit jaar (2012) vindt u hier:

bekijk hier het inspectierapport van de GGD van 2012.

Via de volgende Link vind u de inspectierapporten van Kinderopvang Wolkewietje van de afgelopen jaren.

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=26974

 

 

 

 

Inlogmenu