Kinderopvang Wolkewietje

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Oudercommissie

Kinderopvang Wolkewietje beschikt over een oudercommissie, die de belangen van de ouders
behartigt. Tevens heeft zij een adviesrecht ten aanzien van een aantal zaken en dient zij als
aanspreekpunt voor de ouders.

In de oudercommissie nemen drie ouders zitting.
Nadat uw kindje bij kinderopvang Wolkewietje is geplaatst ontvangt u de namen van de leden
van de oudercommissie en de wijze waarop zij bereikbaar zijn.

Het volledige reglement oudercommissie en het huishoudelijk reglement oudercommissie zijn
opgenomen in het pedagogisch beleid en ter inzage beschikbaar.

Tevens is de oudercommissie lid van de klachtenkamer oudercommissies en van de
belangenvereniging BOINK.

 

Inlogmenu