Kinderopvang Wolkewietje

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Flexibele opvang

De flexibele opvang wordt ook onderscheiden in dagdelen en uren.
Bij flexibele dagdelen kiest u een gemiddeld aantal dagdelen per week,waarvan u gebruik
wilt maken.
Deze dagdelen kunnen onevenredig over de weken verdeeld per kalenderkwartaal
opgemaakt worden. U kunt de benodigde dagdelen doorgeven tot woensdagmiddag 12 u.
voor de week erop volgend.
Bij flexibele opvang middels het urensysteem, kiest u een gemiddeld aantal uren per week
waarvan u gebruik wilt gaan maken.
Deze opvanguren kunnen vervolgens onevenredig verdeeld over het kalenderkwartaal ingepland worden.
U kunt de benodigde opvang tot op kwartieren afgerond doorgeven tot woensdagmiddag 12u.
voor de week erop volgend.
 

Inlogmenu